Met Eclipsreis.com ga je zeker op reis

Eclipsreis.com is onderdeel van de Reisorganisatie Indonesia Travel (KvK 73522317) en is aangesloten bij de ANVR (lid nr. 05141) en de VvKR (lid nr. 19010). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Lees en download de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’ via de volgende link: www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf.

Klik www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Eclipsreis.com / Indonesia Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Boeken van de reis, aanbetaling en annuleren van de reis

Vanaf het moment dat Eclipsreis.com / Indonesia Travel de boeking bevestigd heeft en daarbij heeft aangegeven dat de boeking definitief is, vervalt het herroepingsrecht.
De aanbetaling bedraagt € 400,00 per persoon, bij boeking direct te voldoen. Indien Eclipsreis.com / Indonesia Travel voor de geboekte reis aanbetalingen bij hotels e.d. moet voldoen, zullen deze ook opgenomen worden in de aanbetaling door de reiziger te voldoen.
De restant reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.

De reiziger is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte naamgegevens en geboortedatum ten behoeve van de aankoop van tickets. Eventuele kosten voor het aanpassen van de tickets als gevolg van foutief aangeleverde naamgegevens en geboortedatum zijn voor rekening  van de reiziger.

De annuleringskosten zijn:
  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en eventueel extra voor de reis gemaakte kosten (zie hieronder) maar niet meer dan 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrek- dag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

met dien verstande dat de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn:
indien voor de reiziger tickets zijn gekocht, omvatten de kosten van annulering bovendien de volledige ticketkosten plus €25 administratiekosten per persoon.
indien voor de te annuleren reis door Eclipsreis.com / Indonesia Travel al hotelkamers zijn geboekt en betaald, treintickets, huurbusje en begeleiding door een gids zijn gekocht en betaald, etc, omvatten de kosten van annulering bovendien deze gemaakte kosten plus €25 administratiekosten.

Annulering vanwege corona

Belangrijk is dat u een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering afsluit, die maximale dekking biedt in geval van corona. U mag gratis omboeken of annuleren als op de bestemming vanwege corona zich een totale lockdown voordoet of het reisadvies naar code rood verandert.

Als u de reis niet kunt maken vanwege risico’s, die persoonsgebonden zijn, gelden de ANVR-voorwaarden voor annulering. In dit geval kunt u gebruik maken van de annuleringsverzekering. Mocht de verzekering de kosten van annulering niet vergoeden, neem dan contact op met Eclipsreis.com / Indonesia Travel. We zoeken dan samen naar de beste oplossing, zoals bijvoorbeeld het omboeken van uw reis.

Voorwaarden voor gratis omboeken of annuleren vanwege corona.

Het gratis omboeken of annuleren vanwege corona tot 30 dagen voor vertrek geldt voor bestaande en nieuwe boekingen, gemaakt vanaf 1 januari 2021.
Om gebruik te kunnen maken van gratis annuleren moet u in het bezit zijn van een geldige annuleringsverzekering voor het gehele boekingsbedrag met maximale dekking in geval van corona
Eventuele extra kosten zoals kosten voor het omboeken of annuleren van de vliegtickets en andere, op naam gestelde reserveringen, visum, gezondheidsverklaring, testen vaccinaties en/of stoelreserveringen etc. zijn voor uw eigen rekening.

Tijdens de reis

Eventuele meerkosten als gevolg van vertraging van een van de vluchten zijn voor rekening van de reiziger indien de reiziger zelf de betreffende vlucht heeft geboekt. Indien in opdracht van de reiziger een losse vlucht bij een andere luchtvaartmaatschappij is geboekt, aansluitend aan de intercontinentale vlucht, en indien vanwege vertraging daardoor meerkosten zijn ontstaan, zijn deze eveneens voor rekening van de reiziger.

Bij afwijkingen van het programma of vragen / opmerkingen kan de reiziger steeds bij de gids terecht. Vragen over de hotelkamers kan de reiziger aan het personeel van het hotel stellen. In noodgevallen kan de reiziger contact opnemen met het noodnummer van Eclipsreis.com / Indonesia Travel: +31 653 180736 (voor noodgevallen 24/7 bereikbaar).

Hoe kan ik een klacht indienen ?

Indien er tijdens de reis iets is wat je niet bevalt, overleg dan met je gids of lokale contactpersoon. Indien je er niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met Eclipsreis.com Nederland, +31 40 2554893.

Eclipsreis.com / Indonesia Travel is aangesloten bij ANVR. Dat houdt in dat u uw klacht ook aan de Geschillencommissie kunt voorleggen. Voor meer informatie, ga naar www.anvr.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Eclipsreis.com / Indonesia Travel (KvK 73522317) is aangesloten bij SGR, deelnemersnummer 3450. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen alle reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

De consumentenbijdrage SGR bedraagt € 5,- per persoon

Calamiteitenfonds

Eclipsreis.com / Indonesia Travel (KvK 73522317) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, deelnemersnummer 3450. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van)uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U kunt de voorwaarden vinden op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. De bijdrage voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking.

Bijgewerkt 24 januari 2022